Bảng sỉ nón kết

 

Sỉ lấy số lượng liên hệ số đt và zalo 0901337776 để cập nhật nhiều mẫu hơn .

Mã SKU* PL_Giá bán buôn
NKBD1 95000
NKD8DO 175000
NKD8D 175000
NKD8 175000
NKD7DO 175000
NKD7D 175000
NKD7 175000
NKD6DO 105000
NKD6D 105000
NKD6 105000
NKD5X 105000
NKD5DDO 105000
NKD5D 105000
NKD5 105000
NKD4D 105000
NKD4 105000
NKT1 65000
NKD3XD 100000
NKD3DDO 100000
NKD3D 100000
NKD3 100000
NKD2XD 105000
NKD2DDO 105000
NKD2D 105000
NKD2 105000
NKD1XD 155000
NKD1DO 155000
NKD1D 155000
NKD1 155000
HHNK 57000
NKT 38000
NKL 85000