Bảng giá sỉ phụ kiện

 

PITI PHỤ KIỆN GIÁ SỈ

Giá rẻ nhất HCM.

Cam kết hàng chính hãng chất lượng luôn có giá tốt cho khách lấy số lượng lớn. PITI Phụ kiện giá sỉ Thủ Đức là kho hàng sỉ lớn hơn 1000 mặt hàng các loại cho những nhà bán sỉ lớn.

zalo 0901337776 để cập nhật nhiều mẫu hơn .

Tên sản phẩm

PL_Giá bán buôn

Phụ Kiện túi PTC1 78000
Phụ kiện USB PUSB14 79000
Phụ kiện USB PUSB28 96000
Phụ kiện USB PUSB38 77000
Phụ kiện USB PUSB116 89000
Phụ kiện USB PUSB18 83000
Phụ kiện USB PUSB34 74000
Phụ kiện tai nghe PTN5 100000
Phụ kiện tai nghe PTN11 30000
Phụ kiện cáp sạc PCS3 40000
Phụ kiện tai nghe PTN16 85000
Phụ kiện tai nghe PTN20 66000
Phụ kiện tai nghe PTN22 183000
Phụ kiện tai nghe PTN26 185000
Phụ kiện camera PCMR2 235000
Phụ kiện USB PUSB216 100000
Phụ Kiện xe máy PKXM 44000
Phụ kiện tai nghe PTN1 32000
Phụ kiện tai nghe PTN4 69000
Phụ kiện tai nghe PTN8 42000
Phụ kiện cáp sạc PBS1 32000
Phụ kiện tai nghe PTN17 29000
Phụ kiện tai nghe PTN19 108000
Phụ kiện định vị PDV1 235000
Phụ kiện cáp sạc PCS12 30000
Phụ kiện cáp sạc PCS11 75000
Phụ kiện cóc sạc PCOC2 10000
Phụ kiện cáp sạc PCS13 10000
Phụ kiện Bộ Vit PBVIT 10000
Phụ kiện USB PUSB316 81000
Phụ kiện cóc sạc PCOC9 10000
Phụ Kiện giáp PGIAP1 68000
Phụ Kiện giáp PGIAP2 230000
Phụ kiện kính KINHBL 140000
Phụ kiện tai nghe PTN7 44000
Phụ kiện tai nghe PTN12 37000
Phụ kiện tai nghe PTN13 125000
Phụ kiện cáp sạc PCS2 21000
Phụ kiện cáp sạc PCS9 27000
Phụ kiện cáp sạc PBS2 30000
Phụ kiện cáp sạc PSXH1 30000
Phụ kiện tai nghe PTN24 205000
Phụ kiện tai nghe PTN28 90000
Phụ kiện kính KINHPC 35000
Phụ Kiện xe máy PTLG 18000
Phụ kiện tai nghe PTN3 27000
Phụ kiện tai nghe PTN6 149000
Phụ kiện tai nghe PTN15 125000
Phụ kiện cáp sạc PCS1 28000
Phụ kiện cáp sạc PCS4 28000
Phụ kiện cáp sạc PCS5 28000
Phụ kiện cáp sạc PCS6 34000
Phụ kiện cáp sạc PCS8 35000
Phụ kiện xe hơi PKXH1 39000
Phụ kiện đèn bão PDB1 62000
Phụ kiện tai nghe PTN23 39000
Phụ kiện tai nghe PTN25 160000
Phụ kiện tai nghe PTN27 129000
Phụ kiện cáp sạc PBS3 112000
Phụ kiện cáp sạc PCS10 115000
Phụ kiện camera PCMR1 135000
Phụ kiện xe hơi PKXH2 46000
Phụ Kiện găng tay PGTT 21000
Phụ Kiện găng tay PGTS 13000
Phụ kiện tai nghe PTN2 42000
Phụ kiện tai nghe PTN9 42000
Phụ kiện tai nghe PTN10 73000
Phụ kiện tai nghe PTN14 43000
Phụ kiện tai nghe PTN18 133000
Phụ kiện tai nghe PTN21 61000
Phụ kiện tai nghe PTN30 135000
Phụ kiện cáp sạc PBS13 10000
Phụ kiện USB PUSB332 94000
Phụ Kiện găng tay PGTN5 64000
Phụ Kiện găng tay PGTN6 74000
Phụ Kiện găng tay PGTD6 92000
Phụ Kiện găng tay PGTD7 72000
Phụ Kiện găng tay PGTD1 55000
Phụ Kiện đèn pin PDPIN1 69000
Phụ Kiện găng tay PKDN1 15500
Phụ Kiện găng tay PGTN3 66000
Phụ Kiện găng tay PGTN7 67000
Phụ kiện cáp sạc PCS7 45000
Phụ Kiện găng tay PGTD3 74000
Phụ Kiện găng tay PGTN4 32000
Phụ Kiện găng tay PGTD4 36000
Phụ Kiện găng tay PGTD5 87000
Phụ Kiện đèn pin PDPIN2 114000
Phụ Kiện găng tay PGTN1 42000
Phụ Kiện găng tay PGTN2 75000
Phụ Kiện găng tay PGTD2 85000
Phụ Kiện đèn pin PDPIN3 87000
Phụ kiện mắt kính KINHMN 130000
Phụ Kiện vit đa năng PVITDN 35000
Phụ kiện mắt kính PMK2 21000
Phụ kiện pin dự phòng PPDP4 295000
Phụ kiện cóc sạc PCOC13 10000
Phụ kiện mắt kính PMK1 21000
Phụ kiện mắt kính PMK4 21000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT2 215000
Phụ kiện cóc sạc PCOC13 10000
Phụ kiện mắt kính PMK3 21000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT3 130000
Phụ kiện pin dự phòng PPDP3 190000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT4 138000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT5 81000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT7 165000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT6 147000
Phụ Kiện dao đa năng PDAO 34000
Phụ Kiện gậy selfie PDESF1 29000
Phụ Kiện khăn ninja PKNJ2 22000
Phụ kiện bluetooth PBLT1 32000
Phụ Kiện gậy selfie PGSF2 74000
Phụ kiện live stream PBLT2 610000
Phụ kiện loa bluetooth PLBT1 360000
Phụ kiện pin dự phòng PPDP5 330000
Phụ kiện mắt kính PMK5 10000
Phụ Kiện khăn ninja PKNJ1 25000
Phụ Kiện gậy selfie PGSF1 90000
Phụ kiện live stream PBLT 202000
Phụ kiện pin dự phòng PPDP1 10000
Phụ kiện bàn phím máy tính PBP2 150000
Phụ Kiện dây phản quang PDPQ2 39000
Phụ kiện chuột máy tính PCKD1 53000
Phụ kiện chuột máy tính PCKD3 53000
Phụ kiện chuột máy tính PCKD5 46000
Phụ Kiện dây phản quang PDPQ1 33000
Phụ kiện chuột máy tính PCKD2 53000
Phụ kiện bàn phím máy tính PBP3 65000
Phụ kiện bàn phím máy tính PBP1 80000
Phụ Kiện dây phản quang PAPQ1 20000
Phụ kiện chuột máy tính PCKD4 125000
Phụ kiện chuột máy tính dây PCCD2 34000
Phụ kiện chuột máy tính dây PCCD1 34000
KINH136 55000
KINHBL1 100000
Phụ kiện cáp sạc PCS14 34000
Phụ kiện cáp sạc PCS15 19000
KINH60 38000