Bảng sỉ áo thun tay dài

Sỉ lấy số lượng liên hệ số đt và zalo 0901337776 để cập nhật nhiều mẫu hơn .

Tên sản phẩm*

PL_Giá bán buôn
Áo AL39 trắng 100000
Áo AL39 đen 100000
Áo AL38 trắng 100000
Áo AL38 đen 100000
Áo AL37 trắng 103000
Áo AL37 đen 103000
Áo AL36 trắng 103000
Áo AL36 đen 103000
Áo AL35 trắng 100000
Áo AL35 đen 100000
Áo AL33 trắng 102000
Áo AL33 đen 102000
Áo AL32 trắng 102000
Áo AL32 đen 102000
Áo AL31 trắng 102000
Áo AL31 đen 102000
Áo AL30 trắng 102000
Áo AL30 đen 102000
Áo AL29 trắng 102000
Áo AL29 đen 102000
Áo AL28 trắng 102000
Áo AL28 đen 102000
áo AL17 đen 67000
áo AL16 đen 72000
áo AL18 đen 67000
áo AL9 trắng 84000
áo AL9 đen 84000
áo AL8 xanh 73000
áo AL8 trắng 73000
áo AL7 trắng 67000
áo AL7 đen 67000
áo AL6 67000
áo AL5 67000
áo AL4 67000
áo AL3 67000
áo AL22 trắng 67000
áo AL22 đen 67000
áo AL21 trắng 67000
áo AL21 đen 67000
áo AL20 trắng 67000
áo AL20 đen 67000
áo AL2 67000
áo AL19 trắng 67000
áo AL19 đen 67000
áo AL18 trắng 67000
áo AL17 xám 67000
áo AL17 trắng 67000
áo AL16 xanh 72000
áo AL16 trắng 72000
áo AL15 trắng 67000
áo AL15 đen 67000
áo AL14 trắng 67000
áo AL14 đen 67000
áo AL12 xám đậm 67000
áo AL12 xám nhạt 67000
áo AL12 trắng 67000
áo AL12 đen 67000
áo AL11T 67000
áo AL11 67000
áo AL10X 67000
áo AL10 trắng 67000
áo AL10DO 67000
áo AL10 đen 67000
áo AL1 67000